DIVILOP

Especialització vertical: 
No hi ha especialització vertical
Especialització tecnològica: 
Llenguatges: VB, VB.NET, C#, C, C++, ASP, ASP.NET, Java, GWT. Entorns: Windows, .NET, Programació eines ofimàtiques, SQl Server. Eines: Umbraco, Kofax Capture, Ahsay Backup, Trend Micro. Microsoft Office
Producte propi: 
Email.Mqt, OffsiteBk, SIP, CMS, CDS, CDP, IWF