MINORISA

Especialització vertical: 
Open ERP: Actualment Distribució alimentària, i genèric
Especialització tecnològica: 
Gestió de la informació per Internet. Seguretat. Xarxes WIFI. Programació
Producte propi: 
MobilVend, i Datacenter per serveis CLOUD (sistema autònom)