SELBA S.L.

Especialització vertical: 
No en te
Especialització tecnològica: 
Electrònica industrial
Producte propi: 
Postes SOS; Centrals de càrrega per a vehicles elèctrics; Sistemes de control per a les comunitats de regants; Sistema de diagnosi i manteniment remot.