SISTEMES D’ORGANITZACIÓ S.A.

Especialització vertical: 
Distribució alimentària, Agroalimentari /agropecuari, Empreses de Projectes, Químic /farmacèutic, Col.legis professionals, Funeràries, Moda Solució Cloud Compiting Google APPS.
Especialització tecnològica: 
Eines de gestió, Gestió Documental i Seguretat.
Producte propi: 
Sistema de Marcatge de Producció: Timpro. XPDATS: Sistema de gestió de magatzems via pda, expedicions, recepcions, inventaris.