SKYNET SERVEIS INFORMÀTICS

Suport informàtic tant a petites com mitjanes empreses així com a particulars. Manteniment integral de la xarxa, servidors, comunicacions, etc. Assessorament TIC.
Especialització vertical: 
Suport informàtic de primera mà, amb contacte de proximitat.
Especialització tecnològica: 
Certificació en Microsoft, HP, D-link, ESET. Partner dels principals fabricants de productes tecnològics. Ampli coneixement i experiència en xarxes i comunicacions.