UPC-DiPSE (Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics)

Especialització vertical: 
Formació, recerca, suport a la indústria
Especialització tecnològica: 
Comunicació sense fils, Microscopi de força atòmica (AFM), Sistemes de modelatge geomètric, Sistemes de monitorització de dades, Control i supervisió de sistemes, Eines de suport a la gestió de la salut dels sistemes
Producte propi: 
No en té